Bồ Công Anh

Dandelions

We are fabulously lucky.
We became dandelions.
Before we were even born
We keep wishing to be dandelions.
Next we found ourselves traveling
Out of the great unknown.
We rode in a train
Sixteen coaches long,
We sat prim and proper
In our golden yellow dresses.
Others came as black widows,
Little monkeys, and red birds,
And of course many ants,
Snuggled together and looking glum. 

–         Charles Seimic

Bồ Công Anh  

Mình may mắn tuyệt vời
Được biến thành cúc dại
Ngay cả trước khi ra đời
Chúng ta ao ước làm cúc dại
Rồi chúng ta thấy mình lãng du
Đến nơi xa lạ
Chúng ta đi xe lửa
Mười sáu toa xe
Chúng ta ngồi ngay ngắn lịch sự
Trong áo màu vàng kim
Những loài khác đến có nhện đen,
Khỉ nhỏ và chim đỏ
Và cũng có rất nhiều kiến
Dựa sát vào nhau và đầy vẻ buồn phiền. 

 

238

237 187 185

 

2 thoughts on “Bồ Công Anh”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s