Đàn vịt băng qua đường

 

Mới hôm qua đăng tấm hình đàn vịt, chiều nay đi làm về gần đến nhà thấy có một đàn vịt gồm có bố mẹ và lô nhô bốn năm chú nhóc vịt con lững thững băng qua xa lộ.  Tất cả xe cộ đều ngừng cho đàn vịt băng ngang đèn đỏ đèn xanh, người thì ngóng cổ xem vì hiếu kỳ, người thì không dám, hay nỡ lòng, đụng và cán đàn vịt.  Cái máy chụp hình của tôi bỏ đằng ghế sau lại ở trong giỏ xách tay nên không rút ra chụp kịp.  Một hình ảnh khá thú vị.