đánh giấc bên đồi dạ lan

đánh giấc bên đồi dạ lan

Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng ngủ say
Thôi thì thôi để mặc mây trôi
Ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan.
Thôi thì thôi chỉ là phù vân
. . .

Ông này là một người không nhà (homeless) ngủ ngoài đường nắng ấm dưới tàn cây black locust lá xanh thì có khác gì với ngủ bên động hoa vàng nếu đó là điều tâm mình chọn lựa.