Quán café tôi yêu nhất

 

 

Đó là một quán café trong bài hát Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa có câu “Quán cóc liêu xiêu một câu thơ.”  Hình như cái hình ảnh quán cóc nghèo nàn xiêu vẹo tự nó đã mang dáng dấp những bài thơ dang dở.