Lứa Đôi

đôi sáuđôi nămđôi bốnđôi bađôi haiđôi một

Tôi bị mất ngủ.

Người ta thường hay nói buồn ngủ, nhưng tại sao thức mà không vui?

Đây là những tấm hình chụp trong viện Bảo Tàng Khoa Học Tự Nhiên ở Washington D.C. khu vực trưng bày đá và đá quý.  Đá tự bản chất có gì khô khan nên người ta có câu hát em hỏi tôi phiến đá có tình yêu không.  Em hỏi tôi phiến đá có linh hồn không?  Linh hồn tôi nay là đá sỏi . . .

Ngay cả đá quý cũng chẳng có vẻ lãng mạn dẫu rằng người ta nói Diamond is girl’s best friend.  Tôi vào khu đá chẳng biết chụp gì nên chỉ lựa cái gì thành đôi thành cặp thì chụp.  Thế mà cũng được cả lô hình.