Ôi buồn cho con vịt già!

Có một con vịt già bị được xổng chuồng.  Không ăn đúng bữa, không ngủ đúng giấc đã một tuần chạy nhảy lung tung.  Tối nay con vịt già bị bắt vào chuồng không biết bao giờ được xổng chuồng trở lại.  Ôi buồn cho con vịt già!