Nửa Vầng Trăng

nửa vầng trăng

Tôi có việc phải đi đến Saratoga Spring.  Trên đường về rẽ vào thăm một khu di tích lịch sử, lúc trở ra lấy con đường khác con đường đã đi và tình cờ đi ngang một thành phố nhỏ của tiểu bang New York có tên là Nửa Vầng Trăng.

Cứ tưởng chỉ có người mình mới yêu trăng nửa mảnh, vì chiến chinh những người yêu nhau phải xa nhau chỉ vầng trăng mà bóng gió xa gần, như thơ Kiều

Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm đường

Năm 2005 về Việt Nam vào nhà sách thấy gì cũng muốn mua nhưng ngại mang về nặng quá.  Lúc dợm bước ra khỏi cửa thấy quyển thơ mỏng của tác giả Trần Trí Thông.  Vốn không hiểu biết nhiều về thơ và cũng không có điều kiện để đọc các tác giả ở Việt Nam nên tôi không hề biết nhà thơ này.  Mua quyển thơ chỉ vì cái tựa đề của quyển thơ “Em đừng chia nửa vầng trăng.”  Đem về đọc thấy cũng hay.  Có vài bài mang hơi hướm của Nguyễn Bính.

Bài Em Đừng Chia Nửa Vầng Trăng có những câu như sau:

Em đừng chia nửa vầng trăng
Chúng mình thương nhau trăng làm gì có lỗi!
Trăng soi bước em đi
Anh về không lạc lối
Chia nửa vầng trăng
Em lại đi tìm?

Hai đứa chưa gần em muốn chia xa
Về đâu nữa vầng trăng mười sáu?

Nếu một ngày hai đứa phải chia tay
Không gặp nữa
Chưa phải là đã hết!

Chỉ chia nửa vầng trăng
Khi tình yêu đã chết
Hai đứa rất cần nguyên vẹn một vầng trăng