Rút Súng Cùng Một Lúc

rút súng cùng một lúc
Vác máy lang thang chụp hình, bắt gặp anh chàng này đang lén chụp mình nên mình chụp lại.  Giống như hai người rút súng cùng một lúc.  Anh ta chụp ảnh nhà nghề.  Còn mình chụp ảnh nhà . . . không nghề.