If You Go Away

Nghe một bài hát cũ.  Đây là bản dịch một bài hát tiếng Pháp Ne Me Quitte Pas, lời Pháp của Jacques Brel.  Lời Anh của Rod McKuen.  Bài hát tôi có do Patricia Kaas hát.  Giọng cô rất nức nở và lời Patricia hát ngắn hơn bài hát do Emilia Torrini hát.  Emilia có giọng hát như trẻ con nhưng cũng nức nở không kém.  Bài hát buồn nhưng buồn nhất là ở câu “And I’d been the shadow of your shadow. If you might have kept me by your side.”  Và em chỉ là chiếc bóng của cái bóng của anh, nếu như anh giữ em bên cạnh anh.  Trời, khi yêu tôi muốn là mặt trời duy nhất trên bầu trời ban ngày, hay mặt trăng duy nhất trên nền trời đêm, hay là đóa hoa duy nhất trong vườn thượng uyển.  Và tôi chẳng bao giờ yêu ai nhiều đến độ để người ta có thể lấy đi bầu trời mùa hè với chim bay, và khi người bỏ tôi rồi tôi chẳng có cầu xin chút tình yêu đong đầy bàn tay.  Nếu nước mắt mà đong cho đầy bàn tay là chắc phải nhiều nước mắt và nhiều đau đớn lắm.

If you go away. On this summer’s day. Then you might as well. Take the sun away. All the birds that flew. In the summer sky. When our love was new. And our hearts were high. And the day was young. And the nights were long. And the moon stood still. For the night bird’s song.

If you go away. If you go away. If you go away…

But if you stay. I’ll make you a day. Like no day has been. Or will be again. We’ll sail on the sun. We’ll ride on the rain. And talk to the trees. And worship the wind.

But if you go. I’ll understand. Leave me just enough love. To fill up my hand.

If you go away. If you go away. If you go away…

If you go away. As I know you will. You must tell the world. To stop turning. ’til you return again. If you ever do. For what good is love. Without loving you? Can I tell you now. As you turn to go. I’ll be dying slowly. ’til the next hello.

If you go away. If you go away. If you go away…

But if you stay. I’ll make you a night. Like no night has been. Or will be again. I’ll sail on your smile. I’ll ride on your touch. I’ll talk to your eyes. That I love so much

But if you go. I won’t cry. Though the good is gone. From the word goodbye

If you go away. If you go away. If you go away…

If you go away. As I know you must. There is nothing left. In this world to trust. Just an empty room. Full of empty space. Like the empty look. I see on your face. And I’d been the shadow of your shadow. If you might have kept me by your side.

If you go away. If you go away. If you go away…If you go away.  If you go away…

2 thoughts on “If You Go Away”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s