Một Mình

3a 2a 1a
Bởi vì còn có gì buồn hơn là nắm bắt dễ dàng trong tay một giấc mộng.

5a 4a
Ngó trông ra biển mù chong
Thấy người thiên hạ …
6a

… sao không thấy chàng
Tóc dài sao vội cắt ngang
Thả bay trong gió hai hàng …
Lụy sa.

7a

Tất cả những tấm ảnh này hầu như không có gì để nói.  Ngoại trừ tấm ảnh con búp bê.  Đối với thiên nhiên, cái xác của con búp bê là sự xâm lăng và tàn phá của xã hội loài người.  Đối với con búp bê chắc nó cũng buồn tủi vì bị chủ của nó, một cô bé vô tình nào đó, bỏ rơi.