Queen Anne’s Lace

 
1
 
2

Một khoảng đất hoang mọc loài cỏ hoang tên là Queen Anne’s Lace.  Có lẽ nó mang tên này vì hình dáng nó giống như một mảnh đăng ten hay crochet.  Hoa dại nhưng rất thơm, mùi nhẹ nhàng dễ chịu, thanh thanh như có chút mùi chanh xanh (ở đây có hai loại chanh, chanh xanh là lime, chanh vàng là lemon.  Cả hai loại đều thơm nhưng mùi thơm khác nhau).  Buổi trưa đi bộ ngang nếu có gió nhẹ sẽ ngửi thấy mùi hoa rất dễ chịu.