Đọc bài điểm sách trên NYT

Sáng nay dậy sớm.  Sáng nào tôi cũng dậy sớm cả!  Nhưng cuối tuần ai cũng nghĩ cần phải nằm nướng lâu hơn.  Biết là mình sẽ mất cả ngày vào những công chuyện vô vị tôi muốn dậy sớm đọc một cái gì đó trước khi mất chút yên tĩnh đầu ngày.

Đọc New York Times mục điểm sách.  Thói quen mỗi ngày.  Nếu bí đề tài để viết chỉ cần dịch một bài trong các bài báo này cũng đủ mang niềm vui đến cho mình.  Đầu cột điểm sách bài đầu tiên là bài HOS, HOOKERS, CALL GIRLS, AND RENT BOYS Professionals Writing on Life, Love, Money, and Sex.  Đĩ, điếm, gái gọi, và trai thuê, những cây bút chuyên nghiệp viết về Cuộc Đời, Tình Yêu, Tiền, và Tình Dục.

Mở đầu rất hấp dẫn.

“Tình và tiền.  Tiền và tình.  Nghe đã có vẻ bẩn thỉu.  Nhưng tiền làm cho tình trở nên bẩn thỉu hay tình làm cho tiền trở nên dơ dáy?”

Kết thúc cũng không kém phần hấp dẫn.

“Viết hay không phải chỉ là hay chữ, giỏi văn phạm, hay đã từng đọc Faulkner, mà là dám nói sự thật, một khả năng rất hiếm hoi; cái khả năng mà nền học vấn uyên thâm cùng với sự tinh tế lão luyện thường được dùng để che đậy lấp liếm (sự thật).”  (Nói tóm lại càng học cao hiểu rộng, người ta càng nói láo tài tình hơn)

Có lần tôi nói với MT, chị bạn là nhà văn VN ở bên Đức.  “Hễ không dám nói sự thật thì không nên làm nhà văn.”