Xong. Hú hồn!

Chiều nay đi làm về, tôi đi xộc vào phòng cô bé để xem hai con mèo.  Ngạc nhiên thấy phòng mở cửa toang hoác và không thấy mấy con mèo đâu.  Hỏi ra biết Nora được mang đến cho mẹ của một bạn học như dự định.  Còn Lyle trở về với anh bạn trai của con bé.  Hú hồn.  Thật tình tôi không biết phải đối phó như thế nào nếu con bé quyết định cứ để lì hai con mèo ở nhà.  Cũng may là tôi không phải nghe hai con mèo khóc vì chia tay nhau.