Mùa hè đã đi rồi, hỡi gió

Mưa suốt ngày hôm qua.  Sáng nay thức giấc trời vẫn còn mưa.  Trời lạnh như đã vào thu.  Tôi dậy sớm như mọi ngày, mở tuyển tập Thơ Tình Miền Nam đọc như một cách dạo đầu bản đàn trước khi bắt đầu tiếp tục viết bài điểm sách dang dở.  Gặp bài thơ của nhà thơ Từ Hoài Tấn.

Mùa hè đã đi qua rồi, hỡi nắng
Những chiều xưa áo trắng nhạt nhòa
Bay trong hồn ta những đêm vui.

Một đoạn đề Tặng PH .

Mùa hè đã đi rồi, hỡi gió
Buồn tháng năm ai thổi qua cầu
Lồng lộng cười được mấy hơi lâu

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s