there is not a world of fear

Death stands above me, whispering low
I know not what into my ear:
Of his strange language all I know
Is, there is not a world of fear

Walter Savage Landor

Tử thần đứng bên trên, thì thầm
Tôi không biết điều gì lọt vào tai tôi
Ngôn ngữ của ông ta rất lạ, tôi chỉ biết là
Không có một thế giới sợ hãi  

Tối qua xem phim The Diving Bell and The butterfly về một người đàn ông bị tê liệt chỉ có một con mắt có thể nháy mắt thôi.  Ông nháy mắt để trả lời những câu hỏi có thể trả lời bằng chữ có hay không.  Còn hai thứ nữa trong người ông không bị tê liệt đó là sự suy nghĩ và trí nhớ.  Ông có cô y tá giúp ông.  Khi cô hỏi ông có muốn gì không?  Ông trả lời, ông muốn chết. Cô y tá ghi câu trả lời bằng cách đọc mẫu tự abc cho đến khi ông gặp vần nào ông muốn chọn thì ông nháy mắt, cứ tuần tự như thế cho đến khi những mẫu tự được kết hợp thành câu trả lời.  Cô y tá là một cô gái xinh đẹp, kiên nhẫn và nhân hậu.  Cô ứa nước mắt nhưng tự trấn tĩnh và nói với bệnh nhân là ông còn đang sống thì không được đòi chết.  Đòi chết là …obscene.  Bạn có thể tùy ý hiểu là thô bỉ hay tục tĩu cũng được.  Nó chỉ là một cách nói.  Bởi vì ai ở trong hoàn cảnh đó cũng chỉ muốn chết mà thôi.  Có những bệnh nhân chiến đấu dũng cảm, muốn sống mà không được sống.  Còn trường hợp của bệnh nhân trong phim Jean Dominique (phim Pháp phụ đề Anh ngữ) muốn chết mà không được chết.  Buồn thay.