Nụ hôn chỉ là nụ hôn

Tối qua xem phim Casablanca.  Ilsa, nữ nhân vật chính do Ingrid Bergman đóng, đã yêu cầu Sam người chơi dương cầm cho quán rượu đàn và hát bài hát Ilsa yêu thích.  As Time Go By.    

You must remember this
A kiss is just a kiss
A sigh is just a sigh
The fundamental things apply
As time goes by. 
 

Lyrics and Music by Herman Hupfeld

Người phải nhớ điều này
Nụ hôn chỉ là nụ hôn
Tiếng thở dài chỉ là tiếng thở dài
Những điều chính yếu áp dụng
Lúc thời gian trôi qua