In love with ghost(s)

Xem phim thấy cô y tá khóc nức nở.  Anh ăn trộm trước kia rất đào hoa nay tàn tật vẫn còn vẻ gì đó đàn bà phải gườm.  Anh có vẻ ân cần với cô y tá nhưng cô không đáp ứng.  Thường xuyên cô đuổi xua anh ta.  Ngay cả khi anh ta mang trứng gà tươi đến cho cô. Cô chiên trứng nhưng không mời anh ta chỉ chiên rồi đút người thương binh dù trước đấy anh có nói là anh chưa được ăn trứng tươi đã lâu.  Thấy cô khóc anh nói cô yêu gã thương binh là yêu (những) bóng ma.  (you are in love with a ghost).  Cô vừa khóc vừa nói.  Ông ta cũng đang yêu (những) bóng ma.  Bóng ma của chàng thương binh (The English Patient) là quá khứ là Katherine.  Bóng ma của Hana là yêu một người không thể thật sự tham dự vào đời sống của nàng.  Ghost ở đây tương đương với ảnh ảo.