Bây giờ là mùa Thu

1

Đây là ảnh cây oak trước sân nhà.  Cây rất to, vòng tay ôm không hết.  Nhiều lá lắm mùa thu là quét lá tơi bời.  Lá oak thường không đỏ, chỉ hơi đỏ một chút rồi trở nên nâu.

Nhìn trời xanh như thế này ít có ai như Trịnh công Sơn nghĩ đến ngàn giọt lệ rớt xuống hồ.

4

Cây này cũng cùng loại với cây lá vàng sát bên ngôi giáo đường cổ tôi post hôm trước.  Có người hỏi tôi có phải mimosa không, tôi không biết.  Trái của nó giống như trái cây điệp vậy, ban đầu xanh, bây giờ thì nó đen như trái ô môi, nhưng dẹp và nhỏ như trái điệp.