Cái cầu quay hôm trước

Buổi trưa đi bộ đến gần cây cầu quay hôm trước chụp lúc đứng trong chỗ làm việc đang trời mưa nhìn xám xịt, hôm nay thì nó hiện trở lại màu xanh nhạt dịu mắt.  Đến gần thấy cây cầu quay khá đồ sộ.