Như cánh vạc về chốn xa xôi.

cánh vạc

Một tấm ảnh lấy từ phim Winged Migration, ở miền Bắc gần biên giới.  Đoàn làm phim dàn cảnh cho một chú cò quăm đang mổ thức ăn trên chiếc xe bò trong khi đàn chim vạc bay lượn trên cánh đồng.