Cuối thu

Buổi sáng ở ga xe lửa, đèn đường chưa tắt, trăng chưa lặn, mặt trời chưa lên.

Buổi chiều vừa tan sở, trong thành phố Newark thuộc tiểu bang New Jersey, trăng lên sớm

Một ngày cuối thu có nắng.

Rừng cây sau nhà, vài chiếc lá chưa rơi hết phía sau cái shed (nhà nhỏ chứa đồ lặt vặt).

Mấy hôm trước than là người ta ở càng lúc càng đông nên mấy năm nay không thấy gà rừng lảng vảng chung quanh nhà.  Có một buổi chiều nhìn thấy một đàn gà tám con rất to.  Vào nhà lấy máy ảnh thì chúng đã chạy tản mác cả rồi.  Còn dính lại một anh gần nhất cũng đã cách hằng trăm feet.