Tuyết đầu mùa

dâu strawberry trên tuyết
Dạo ấy mới có cái máy chụp ảnh nên hứng thú thử nghiệm. Tuyết rơi sẵn có dâu strawberry tôi lấy mấy trái cho lên mặt tuyết.
sân trước trong hoàng hôn
Tuyết đang rơi, sân trước vào lúc hoàng hôn
trái dại bị phủ tuyết
Trái dại bị tuyết rơi phủ
sân trước khi nắng lên tan tuyết
Tuyết rơi một lớp mỏng, nắng lên sắp tan

Tấm ảnh cuối cùng là tuyết đầu mùa năm nay, lắc rắc một chút buổi sáng tan hết.  Ba tấm ảnh trên là tuyết hồi năm ngoái, post lên cho có màu xanh đỏ bớt ảm đạm.

Dust of Snow
by Robert Frost

The way a crow
Shook down on me
The dust of snow
From a hemlock tree

Has given my heart
A change of mood
And saved some part
Of a day I had rued.

Cái cách chú quạ
Giũ xuống người tôi
Làn bụi tuyết mỏng
Từ trên nhánh thông

Làm trái tim tôi
thay đổi trạng thái
Làm đẹp phần nào
Một ngày lao đao