Hình chụp cuối năm 2008

1

Hai cây thông ở bên cạnh một nhà hàng xóm cách nhà tôi chừng hai trăm mét.

2

Đồ trang trí trên cây thông ở trong sở

3

Cây thông ngay cửa ra vào cơ quan tôi làm việc.  Trong hình thấy bé chứ nó rất cao và rất to.  Đứng chiếm cứ cả một góc building trông oai lắm.

4

Một chút hình ảnh Giáng sinh ở thành phố Jersey City tôi thường đi ngang mỗi khi đi họp vào ngày thứ năm