Two Feet of Snow

Có cô bạn từ hồi còn đi học ở Community College ở Philadelphia.  Thông minh hơn tôi, trẻ tuổi hơn, và tài hoa hơn.  Cô em út trở nên bác sĩ.  Mấy chị của M. xuất gia đi tu theo đạo Phật.  M. làm việc ở Philadelphia, có một blog chuyên về thức ăn chay làm rất tinh vi và trình bày đẹp mắt.  Hôm qua thấy trên blog của M. có tấm ảnh này định ăn cắp nhưng may quá cô gửi cho tấm ảnh qua e-mail. Hỏi chuyện M. nói tuyết ở nơi cô ở có đến hơn 2 feet (hơn 6 tấc).