Vài dòng về Yasunari Kawabata, Xứ Tuyết và Ngàn Cánh Hạc

Sinh năm 1899 gần Osaka, mồ côi cha mẹ năm ông hai tuổi được ông bà nuôi.  Bà của ông mất năm ông bảy tuổi. Ông của ông mất năm ông mười lăm tuổi.  Ông có một người em gái được người cô nuôi ông chỉ được gặp một lần năm ông mười tuổi. Yasunari Kawabata được trao tặng giải Novel Văn chương năm 1968.  Tuyển tập truyện ngắn của ông gây chú ý trong giới văn học Nhật Bản từ khi ông tốt nghiệp Đại học Hoàng gia Nhật bản năm 1924. Xứ Tuyết (1956) và Ngàn Cánh Hạc (1959) là hai tập truyện được Tây phương chú ý nhiều nhất.  Ông tự tử năm 1972.  Xứ Tuyết là một truyện dài nhưng Ngàn Cánh Hạc có thể được xem như là một tập truyện ngắn bao gồm năm truyện ngắn. Mỗi truyện ngắn có thể đứng một mình tuy nhiên khi gom lại chúng tạo thành một truyện dài.  Ngàn Cánh Hạc bao gồm năm truyện ngắn trong đó có Ngàn Cánh Hạc là truyện ngắn đầu tiên.  Sau đó là The Grove in the Evening Sun (Rừng chiều), Figured Shino (Bộ Chén Trà Shino), Her Mother’s Lipstick (Vết Son Môi của Mẹ), và Double Star (Sao Đôi).   

Tổng cộng số trang của năm truyện ngắn này là 150 trang.  Dịch giả Trùng Dương đã dịch quyển này từ trước năm 1975.  Tuy nhiên vì không có truyện dịch trong tay, để phục vụ bạn đọc (của riêng tôi) tôi xin múa rìu qua mắt thợ, dịch một vài đoạn mà tôi thích.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s