mưa triền miên

Bound Brook vùng lân cận giáp ranh với chỗ tôi ở, vốn là vùng trũng bên cạnh Raritan River, con sông lớn của NJ, có con đường chính tên là Main Street đã bị chìm dưới 4 feet (1.2m) nước. Hơn mấy trăm gia đình phải bị đi di tản. Nghe nói là mưa kéo dài đến thứ Ba và sau đó thời tiết sẽ ấm đến gần 60 độ. Nhưng bây giờ thì mưa vẫn còn giọt vắn giọt dài. Hạt mưa vẫn triền miên.