University of Princeton

4 3 2 1

Mưa suốt, ướt át từ nhà đến đại học Princeton.  Dọc đường xa lộ 206 hoa forsythia vàng rực trong bầu trời ảm đạm.  Princeton có rất nhiều tòa nhà cổ kính thật đẹp.  Mưa quá ướt ống kính nên nhiều tấm ảnh bị lốm đốm nhòa bởi những giọt mưa.  Thế nào tôi cũng phải trở lại nơi này một hôm nắng đẹp bởi vì tôi mê những tòa nhà cổ kính này quá.  Cứ tưởng tượng mình là một trong những đứa học trò bạn với Harry Potter vào học trường dạy phép phù thủy.  Đăng vài tấm ảnh xem cho vui.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s