Hyacinth

1
Được cô em mời đến nhà ăn tiệc, thấy bụi hoa hyacinth (lan dạ hương) nở rất đẹp.  Chẳng bù với…

2
bụi hoa hyacinth trước nhà tôi.

Loại hoa này rất thơm.