Đào trắng và hồng

Buổi trưa trời đẹp tôi đi bộ một vòng.  Đi đâu cũng thấy hoa nở.  Chung quanh cơ quan tôi làm việc dọc theo đường phố những cây cherry nở hoa trắng xóa rất đẹp.  Còn loại đào hồng nở hoa cũng rất nhiều. Chụp vài tấm các bạn xem cho vui.<