Đàn chim rất trắng

1

Cỏ dại mọc đầy trên sân tôi.  Những đóa hoa trắng nhỏ xíu nhìn giống như một đàn hạc trắng thu nhỏ lại đậu đầy trên sân.  Làm tôi nhớ mấy câu hát của Phạm Duy, “một đàn chim tóc trắng bay về qua trần gian báo tin rằng có nàng Giáng Hương.  Nàng ngồi trong cung vắng mơ một đêm đầu trăng, phá then vàng, bước vào vườn hoang.”