Ông (chưa) già và con chó

ông già và con chó

Dưới đường xe điện ngầm người ta lót gạch men với nhiều bức ảnh nghệ thuật .  Thấy bức ảnh này con chó khá dễ thương. Có một truyện nổi tiếng của Chekhov Lady and a little dog không đúng với cái hình này.  Tuy nhiên tôi có đọc một truyện ngắn dễ thương Ông già và con chó nhỏ.  Dễ thương ở cái hình ảnh con chó cứ đi tìm chiếc giày ấm mùa đông của ông mà ngủ,  ông xưng bố với nó, và con chó cứ hay đòi đi chơi rồi dẫn ông đến gặp một cô bán sách người ngoại quốc.  Ông già này thích tán tỉnh, hêhee, đến đây tôi nghĩ bạn biết tôi muốn ám chỉ ai rồi.