Tôi được rất nhiều quà.

Quyển thơ Mây Khói Quê Nhà của Phạm Cao Hoàng.

Cát Vàng, Sinh Nhật Của Một Người Không Còn Trẻ, và Những Cơn Mưa Mùa Đông của Lữ Quỳnh.  

Tất cả những quyển này đều in ở Thư Ấn Quán và tôi được sách của tác giả tặng ký tên đàng hoàng.  Giấy in thật bóng đẹp vô cùng.   Nhờ ở gần nhà của nhà thơ Trần Hoài Thư mà được quà sách, thật là hân hạnh.