Những gian hàng trên lề đường New York

1
Anh chàng này bán bánh pretzel.
2
Hàng sách, có hai quyển tôi rất yêu là the Kite Runner và Oscar Wao. Giá bán rẻ hơn trong tiệm một chút.

3

Hàng búp bê Matroyska loại búp bê của Nga mỗi bộ gồm ba con rỗng ruột, con lớn chất chồng lên con nhỏ.  Đôi khi một bộ có tám con và trường hợp đặc biệt có 64 con.
4
5

6

7

8
Nghệ sĩ trình diễn âm nhạc, nhạc cụ chỉ có hai cái mâm nhôm.

9

10
Khăn quàng pashmina (giả) 5 đô la một cái trong khi ở New Jersey bán mười đồng một cái.