Nhận được sách

Xin thành thật cảm tạ:
Nhà thơ Phạm Cao Hoàng gửi tặng quyển thơ Mây Khói Quê Nhà.
Nhà văn Hoài Ziang Duy tặng quyển Bốn Ngàn Năm Chen Lấn.
Cả hai quyển đều do Thư Ấn Quán xuất bản năm 2010.

Ông Phạm Cao Hoàng quê ở Phú Thứ, Tuy Hòa, Phú Yên.  Ông viết từ năm 1969. Hiện đang sống và làm việc ở Virginia Hoa Kỳ.

Ông Hoài Ziang Duy viết từ năm 1965 trên các báo và tạp chí ở Sài gòn.  Tác phẩm ở hải ngoại gồm có:
Trong cơn vật vã (in chung VB/VNHN 1998)
Ông Tướng Sang Sông (tập truyện, Alpha 1990)
Tuyển tập 14 tác giả (truyện, Văn Tuyển 2000)
Lối đi dưới lá đời thà như mưa (thơ Thân Hữu 2007)
Bốn Ngàn Năm Chen Lấn (Thư Ấn Quán 2010)