Trích đoạn từ truyện ngắn Spin

Trích đoạn từ truyện ngắn Spin trong tuyển tập truyện ngắn Những Điều Họ Đeo Mang của Tim O’Brien.

Bốn mươi ba tuổi, và cuộc chiến tranh xảy ra trước đây cả nửa cuộc đời người, thế mà nhắc đến nó, nó lại trở thành hiện tại.  Đôi khi nhắc đến quá khứ sẽ đưa đến một câu truyện và nó sẽ trở thành bất tử.  Đó là mục đích của truyện. Truyện nối liền quá khứ với tương lai. Truyện để dành cho những người tromg đêm tối không thể nhớ làm thế nào mà mình đến lúc này từ thuở nào chỗ nào. Truyện là để cho mai hậu, khi trí nhớ đã phai mờ, khi không còn gì để nhớ ngoại trừ câu truyện mình đã viết.