Love

LoveBức điêu khắc chữ Love ở góc đường Avenue of America và đường thứ 55 ở thành phố New York. Bức điêu khắc này được sáng tạo bởi nhà điêu khắc Hoa Kỳ Robert Indiana, gồm có chữ LO (chữ O nghiêng) bên trên chữ VE. Thoạt tiên đây là mẫu họa để làm thiệp giáng sinh cho Museum of Modern Art, viết tắt là MOMA, Viện Bảo Tàng Mỹ Thuật Đương Đại, năm 1964 và được triễn lãm lầm đầu tiên với dạng tượng điêu khắc ở thành phố New York năm 1970. Bức tượng đầu tiên được làm bằng thép COR-TEN trưng bày ở Viện Bảo Tàng Mỹ Thuật Indianapolis kể từ năm 1975. Bức tượng LOVE đã được tái sáng tạo thành ra nhiều bức tượng có màu sắc khác nhau và được trưng bày nhiều nơi trên nước Mỹ (New York City, Indiana, Philadelphia, New Orleans, Florida, Vermont, Utah, Pennsylvania, Las Vegas, Kansas, Louisiana, Maine) và thế giới (Japan, Taiwan, Singapore, Bilbao, Spain, Canada, Portugal, Thailand, China, Kyrgyzstan, Canada, United Kingdom). Nó được biến ra nhiều ngoại ngữ như Hebrew, Trung, Ý, và Tây Ban Nha.