Sách Bán Rẻ

Đến thư viện mua được bốn quyển sách mới keng, mỗi quyển 50 xu. Of Mice and men – John Steinbeck, Presumed Innocent – Scott Turow, The Gravedigger’s Daughter – Joyce Carol Oates; Short Girls – Bich Minh Nguyen.