Trên đường đến Central Park New York

1

Cửa của một nhà thờ mà nét chữ in trên bảng thì không biết là nhà thờ Đại Hàn hay Nhật Bản. Nhà kiểu xưa, màu cửa đỏ trông rất đẹp.

Hoa trong Central Park không biết tên chỉ thấy giống hydrangia.

2

Dãy nhà trông khá giống căn hộ của một nhân vật trong Sex and the City.

3

Cách trang trí trên tường ngoài của ngôi nhà trông lạ mắt.

4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s