James Salter – from the Art of Fiction CXXXIII

Cái gì thôi thúc người ta phải viết? Bởi vì tất cả những thứ có mặt trên đời này sẽ có lúc biến mất. Cái còn lại là văn và thơ, sách vở, những thứ đã được viết ra. Loài người rất may mắn ở chỗ đã phát minh ra sách vở. Không có sách vở, quá khứ đã hoàn toàn biến mất, và chúng ta sẽ không giữ được gì, chúng ta sẽ hoàn toàn trần trụi trên cuộc đời này.