Những bài hát trong phim Hành Trình của Gió

Bài hát Ignacio Carillo trình diễn ở một buổi tranh tài, người thắng cuộc sẽ được 1000 peso. Trông thấy một chú bé, và nhớ đến tuổi thơ đã mất ông hát bài hát này và sau đó ông mất giải thưởng dù ông làm khán giả bàng hoàng không thốt được nên lời.

Oh little horse
of wood so fine
ever since childhood
sweet joy of mine

you were my first toy
you watched me grow
remembering the boy

oh little horse
of wood so fine
you are my present and past
returning in time

you are my honey, my delight
I feel reborn
when you are in my sight
I’d give the sun

to my little horse
to my little horse
i’d give the sea
for my little horse

i have a treasure
in Rio de Oro
my little horse
my little horse

Ồ chú ngựa tí hon của tôi
bằng gỗ thật đẹp
từ thời thơ ấu
Niềm vui ngọt ngào của tôi

Chú là món đồ chơi đầu tiên của tôi
Chú nhìn tôi lớn lên
Và nhớ đến thằng bé ngày xưa

Ô, chú ngựa bé xíu
Bằng gỗ thật đẹp
chú là hiện tại và quá khứ của tôi
trở về đúng lúc

chú là mật ngọt, là niềm vui vô cùng
Tôi như sống lại
thời tôi yêu mến chú
Tôi cho chú cả mặt trời

Chú ngựa tí hon của tôi
chú ngựa tí hon của tôi
Tôi mang cả đại dương
cho chú ngựa tí hon của tôi

Tôi có kho tàng
Ở Rio de Oro
chú ngựa tí hon của tôi

Ở Becerril một ban nhạc đã trình diễn phong cầm cùng với bài hát này

You tell me yes
you shun fate
You tell me no
Death is undone

To soothe my pain
To change my lot
To soothe my pain
to avoid death

Em nói với tôi vâng
Em sẽ chận đứng cái chết
Em nói với tôi không
Cái chết không thành

Xoa dịu nỗi đau của tôi
Thay đổi số mệnh của tôi
Xoa dịu nỗi đau của tôi
là trốn thoát cái chết.

Và đây là một bản nhạc tình trong một buổi tranh tài

my sad note comes
to tell your soul
what my heart truly feels
I grow impatient i lose control

Sad and crazy for your love
I can’t live without you
my heart is in despair
no longer let it suffer

it hurts me when it cries
You will be to blame
if you let it die
you will be to blame if you let it die

Nốt nhạc buồn

nói với tâm hồn của em
những lời chân thật trong tim tôi
tôi mất kiên nhẫn không tự kiểm soát
buồn điên vì muốn được em yêu

Tôi không thể sống thiếu em
trái tim tôi tuyệt vọng
xin đừng để nó khổ sở
làm tôi đau đớn khi nó khóc than

Em sẽ phải chịu lỗi
nếu em để trái tim tôi chết
em sẽ phải chịu lỗi
nếu em để trái tim tôi chết