Mùa Thu

Có người kêu viết bài về mùa Thu nhưng mùa Thu năm nay đến muộn. Ở đây vẫn còn nóng và mưa như  mùa hè. Mùa Thu chưa về nên chưa có cảm hứng. Đăng vài tấm ảnh mùa Thu năm ngoái, xem cho đỡ nhớ. Ảnh đẹp về mùa Thu trên internet nhiều lắm nên không dám múa rìu qua mắt thợ. Đây là cây nhà lá vườn nên không sợ bị rầy là chôm chỉa của người ta.