Một Ngày Thu ở New Jersey

1

Cây phong trên đường dẫn vào nhà. 

2Đứng trên cầu nhìn xuống công viên Branch Brook.

3

Mặt hồ Watchung.

4

Góc nhỏ của công viên Branch Brook
5

Đỉnh cây phong ở ngay đầu con đường nhỏ chạy ngang nhà lúc đi bộ buổi sáng.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s