Một Thời Gian Dài Cho Đến Hôm Qua

A Long Time ‘til Yesterday

In starts and flits
We dart and flip
With quirks and fits
Mirroring mist

Charles Bernstein

Thấy một bài thơ chỉ có mấy chữ mà nói thật đầy đủ về một mối tình dài nhưng cuối cùng chẳng đến đâu. Đọc bài này tôi so sánh với thơ của Nguyễn Tất Nhiên. Tình một hai năm đâu phải là tình ngắn. Hay là hai năm tình lận đận. Thời buổi này tình hai năm đã là tình dài. Tôi thấy có những cuộc hôn nhân yêu nhau ba tháng kết hôn và chỉ sáu tháng sau là tan vỡ. Tôi dịch lấy nghĩa đen thôi nhé. Ai thích trổ tài xin tự tiện, tôi sẽ học hỏi thêm

Một Thời Gian Dài Cho Đến Hôm Qua

Trong những cuộc bắt đầu và chuồn êm
Chúng ta phóng dao nhọn và uốn người né tránh
Với những chuyện kỳ khôi và thích hợp
Tương phản những điều mù mịt.

Thật tình tôi không hiểu câu chót, ai hiểu xin giúp dùm.