Được Quà

Đi làm về, nhận được
một phong bì to và một thùng giấy to gấp ba bốn lần cái phong bì. Trong phong bì là 7
tờ báo Sài Gòn Nhỏ và một quyển đặc san Chiến Sĩ Cộng Hòa. Cám ơn SGN và đại ca
VTrD.

Thùng giấy to là sách của nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng gửi tặng, gồm có:

Ba tờ báo Việt Tribune
Tháp Ký Ức, Đêm Oakland và những truyện khác của Phùng Nguyễn
Tiếng Nói của Linda Lê
Thư Lạ của Đinh Linh
Chế tạo thơ ca của Phan Nhiên Hạo
Văn số 66 và 67 về Phạm Duy
Văn số 77 các nhà văn nữ ở Pháp
Văn số 80
Văn số 81 và 82
Văn số 113 và 114 về Thanh Tâm Tuyền
Văn số 115 và 116 về Hoàng Anh Tuấn
Văn số 117 và 118 về Kiệt Tấn
Văn số 123 và 124
Bất Cứ Lúc Nào Bất Cứ Ở Đâu của Nguyễn Xuân Hoàng

Quà xịn quá, xin thành thật cảm ơn nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng.