Quét lá cuối tuần

1Cuối tuần quét sân gom lá lại thành đống chờ thành phố cho người đi hốt lá. Chỉ mới chừng năm mươi phần trăm lá trên cây rơi xuống thôi. Suốt ngày hôm nay mưa nên cuối tuần có lẽ lá sẽ rơi hết.