Cuối thu

 

1
Một con đường vắng ở North Plainfield, New Jersey.
2Cây phong cháy rực bên hè một ngôi nhà xây theo kiểu Victoria. Đây là một khu phố gọi là Sleepy Hollow có rất nhiều ngôi nhà cổ.