Dust of Snow – Robert Frost

Dust of Snow

The way a crow
Shook down on me
The dust of snow
From a hemlock tree

Has given my heart
A change of mood
And saved some part
Of a day I had rued.

Robert Frost

@ @ @

Bụi Tuyết

Cách con quạ
Giũ xuống người tôi
Bụi tuyết
Từ cành thông

Làm lòng tôi
Thay đổi
Một chút  vui
Trong một ngày buồn

Cây thông
Nhiều nhà thơ nổi tiếng của Hoa Kỳ đã làm thơ ca ngợi cây Giáng sinh trong đó có Robert Frost. Bài thơ về cây Giáng sinh của nhà thơ nổi tiếng này rất dài mà tôi thì không dám dịch thơ nên tôi xin thay thế bằng một bài thơ rất ngắn cũng nói về cây trong mùa Đông. Tôi thích bài thơ này vì cái không khí lạnh lẽo tĩnh lặng của nó.
Bản dịch của nhà văn Nguyễn Quốc Trụ post lên đây để bạn đối chiếu cho vui.

Cái cách mà con quạ từ trên cây thông rũ bụi tuyết xuống người tôi làm cho trạng thái của trái tim của tôi thay đổi, và, đã cứu được một phần nào đó của 1 ngày mà tôi hối tiếc.