Bài Haiku của Billy Collins

Mid-winter evening
alone at the sushi bar –
just me and this eel.

Billy Collins From Modern Haiku

Buổi chiều giữa mùa đông
một mình trong quán sushi
chỉ tôi và miếng thịt lươn

Tôi dịch là miếng thịt lươn, nhưng rất có thể đó là con lươn; bởi vì có thể người khách đang ngồi trong nhà hàng sushi có bồn nuôi lươn và lươn sống bị làm thịt tại chỗ để biểu diễn với khách hàng và để thịt lươn thật tươi.