Daily Bread – Thomas Smith

The fist of the sun punches down the snow,
though winter will surely rise again. In the street,
the thaw stretches its black, beaded threads.
Walking through water under the mild sky,
I listen to a shadow hidden in a pine.
cawing its heart out in the high branches.
Whatever happens
is our daily bread

Thomas R. Smith (Previously published in Winter Hours, Red Dragonfly Press,
2005)

Bản dịch
Bánh mì thức ăn mỗi ngày
Nắm đấm của mặt trời đấm lủng lớp tuyết
nhưng chắc chắn là mùa Đông sẽ đứng dậy. Trên đường
vũng tuyết tan duỗi dài sợi chuỗi hạt màu đen
Đi xuyên qua những vũng nước dưới vòm trời dịu dàng
Tôi nghe tiếng của quạ đen nấp sau cây thông
vang lừng trên những cành cây cao
Bất cứ chuyện gì xảy ra
đều là bánh mì, thức ăn hằng ngày của chúng ta.