Trích dẫn Kurt Vonnegut

Sau ngày Giáng sinh tôi vào tiệm sách thấy nhiều quyển sách hạ giá. Như các cô còn trẻ thấy quần áo giày dép đẹp hạ giá thì cầm lòng không đậu, tôi thấy sách rẻ là mua ôm về một lô sách. Sáng nay ngồi lật quyển The Best American Non-Required Reading 2008 (Những bài tiểu luận không bắt buộc đọc của nhà văn Hoa Kỳ hay nhất trong năm 2008) thật là ngạc nhiên và thú vị khi thấy trích dẫn rất nhiều tác phẩm của nhà văn quá cố Kurt Vonnegut. Cuộc đời của ông khá ly kỳ, khi ông bị Đức bắt làm tù binh đang bị giam ở Đức thì thành phố bị đánh bom lửa. Khi ông ra khỏi tù thì thành phố cháy tan hoang. May mà ông không bị chết cháy trong tù.Tôi rất thích văn của ông vì ông viết rất dí dỏm, và hay chỉ trích những chuyện không tốt của người Mỹ. Ông đã chỉ trích người Mỹ khi người Mỹ đang ở đỉnh vinh quang sau thế chiến thứ Hai. Tôi nghĩ ông là một trong những nhà văn Mỹ xứng đáng được giải Nobel.

A Man Without a Country (2005)
Do realize that all great literatue – Moby-Dick, Huckleberry Finn, A Farewell to Arms, The Scarlet Letter, The Red Badge of Courage, The Iliad and The Odyssey, Crime and Punishment, The Bible, and “The Charge of the Light Brigade” are all about what a bummer it is to be a human being? (Isn’t it such a relief to have somebody say that?)

Một Người Vô Tổ Quốc (2005)
Có phải tất cả những tác phẩm văn chương vĩ đại – Moby-Dick, Huckleberry Finn, Giã Từ Vũ Khí, Mẫu Tự Đỏ, Huân Chương Đỏ của Lòng Can Đảm, The Iliad and Cuộc Viễn Du, Tội Ác và Hình Phạt, Thánh Kinh, và “The Charge of the Light Brigade” đều chỉ để nói cho chúng ta biết rằng làm con người là một điều không mấy sung sướng? (Và có phải thật là nhẹ nhõm khi nghe có người nói thẳng ra điều này?)

If you want to really hurt your parents, and you don’t have the nerve to be gay, the least you can do is go into the arts. I’m not kidding. The arts are not a way to make a living. They are a very human way of making life more bearable. Practicing an art, no matter how well or badly, is a way to make your soul grow, for heaven’s sake. Sing in the shower. Dance to the radio. Tell stories. Write a poem to a friend, even a lousy poem. Do it as well as you possibly can. You will get an enormous reward. You will have created something.

Nếu như bạn thật sự muốn làm cho bố mẹ buồn lòng, mà bạn không đủ can đảm để làm người đồng tính luyến ái, ít nhất bạn có thể theo học ngành nghệ thuật. Tôi chẳng đùa đâu. Nghệ thuật không phải là một cách kiếm sống. Nghệ thuật là một cách rất là nhân bản để làm cho cuộc đời dễ chịu đựng hơn. Tập tành một thứ nghệ thuật, không cần biết khéo hay dở, là một cách làm cho tâm hồn của bạn lớn khôn hơn. Hát trong khi tắm. Nhảy múa theo điệu nhạc trên radio. Kể chuyện. Làm thơ tặng bạn cho dù bài thơ ấy dở. Làm những điều này bằng tất cả khả năng của bạn. Bạn sẽ được một phần thưởng to lớn vô cùng. Đó là bạn sẽ làm công việc sáng tạo ra một tác phẩm nào đó.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s